RX

Köpa ANA-KIT (Epinefrin, klorfeniramin): Användning, dosering, biverkningar, interaktioner, varning

Published Vad är Ana-Kit? Ana-Kit adrenalinkloridlösning (epinefrininjektion) är ett sympatomimetiskt medel som används för att lindra andningsbesvär på grund av bronkospasm, för att ge snabb lättnad av allergiska reaktioner på läkemedel och andra allergener och för att förlänga anestetika.Ana-Kit adrenalinkloridlösning kan återställa hjärtrytmen vid hjärtstopp på grund av olika orsaker.Ana-Kit adrenalinkloridlösning kan vara tillgänglig i generisk form. Vad är biverkningar av Ana-Kit? Vanliga biverkningar av ANA-KIT-adrenalinkloridlösning inkluderar: ångest huvudvärk rädsla och hjärtklappning såväl som injektionsställningsreaktioner Ana-kit kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive: nässelfeber, svårt att andas, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, suddig syn, bröstsmärta eller tryck, förvirring, svårigheter att tala, allvarlig yrsel, dubbel syn, huvudvärk, Oförmåga att flytta armar, ben eller ansiktsmuskler, illamående, kräkningar nervositet, smärta eller obehag i armarna, käken, ryggen eller nacken, dunkande i öronen, anfall, långsam eller snabb hjärtslag, långsam tal, svettas och skakningar Få medicinsk hjälp direkt om du har något av de symtom som anges ovan. Sök medicinsk vård eller ring 911 på en gång om du har följande allvarliga biverkningar: Allvarliga ögonsymtom som plötslig synförlust, suddig syn, tunnelvision, ögonsmärta eller svullnad, eller ser halo runt ljus; Allvarliga hjärtsymtom som snabba, oregelbundna eller dunkande hjärtslag;fladdrande i bröstet;andnöd;och plötslig yrsel, lätthet eller borttagning; Allvarlig huvudvärk, förvirring, slurat tal, arm- eller benvaghet, problem med att gå, förlust av samordning, känna ostadig, mycket styva muskler, hög feber, riklig svettning eller skakningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga biverkningar och andra kan uppstå.Kontrollera med din läkare för ytterligare information om biverkningar. Dosering för Ana-Kit Ana-Kit adrenalinkloridlösning administreras subkutant eller intramuskulärt i en dos av 0,2 till 1 ml (mg). Vilka läkemedel, ämnen eller tillskott interagerar med Ana-Kit? Ana-kit adrenalinkloridlösning kan interagera med digitalis, diuretika, andra läkemedel som sensibiliserar hjärtat för arytmier, antidepressiva medel eller antihistaminer.Berätta för din läkare alla mediciner och kosttillskott du använder. Ana-Kit under graviditet eller amning Under graviditeten bör ANA-KIT adrenalinkloridlösning endast användas om den föreskrivs.Kontakta din läkare innan du ammar. ytterligare information Vår ANA-KIT-adrenalinkloridlösning (epinefrininjektion) biverkningar läkemedelscenter ger en omfattande bild av tillgänglig läkemedelsinformation om de potentiella biverkningarna när man tar detta medicin.

Upphovsrätt rxapoteket.com webbplats, 2023. Alla rättigheter förbehållna