RX

Köpa AEMCOLO (Rifamycin-tabletter för försenad frisättning): Användning, dosering, biverkningar, interaktioner, varning

Published Vad är Aemcolo? Aemcolo (rifamycin) är en rifamycin -antibakteriell indikerad för behandling av resenärers diarré orsakad av icke -invasiva stammar av Escherichia coli hos vuxna. Vad är biverkningar av Aemcolo? Aemcolo kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive: nässelfeber, svårt att andas, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, svår magsmärta och diarré som är vattnig eller blodig Få medicinsk hjälp direkt om du har något av de symtom som anges ovan. Vanliga biverkningar av aemcolo inkluderar: huvudvärk, förstoppning, buksmärtor, feber och dålig matsmältning Sök medicinsk vård eller ring 911 på en gång om du har följande allvarliga biverkningar: Allvarliga ögonsymtom som plötslig synförlust, suddig syn, tunnelvision, ögonsmärta eller svullnad, eller ser halo runt ljus; Allvarliga hjärtsymtom som snabba, oregelbundna eller dunkande hjärtslag;fladdrande i bröstet;andnöd;och plötslig yrsel, lätthet eller borttagning; Allvarlig huvudvärk, förvirring, slurat tal, arm- eller benvaghet, problem med att gå, förlust av samordning, känna ostadig, mycket styva muskler, hög feber, riklig svettning eller skakningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga biverkningar och andra kan uppstå.Kontrollera med din läkare för ytterligare information om biverkningar. Dosering för aemcolo Den rekommenderade dosen av aemcolo är 388 mg (två tabletter) oralt två gånger dagligen i tre dagar. Vilka läkemedel, ämnen eller tillskott interagerar med Aemcolo? Aemcolo kan interagera med andra läkemedel.Berätta för din läkare alla mediciner och kosttillskott du använder. Aemcolo under graviditet och amning Berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid innan du använder aemcolo;Det är okänt hur det skulle påverka ett foster.Det är okänt om Aemcolo passerar i bröstmjölk.Kontakta din läkare innan du ammar. ytterligare information Våra AEMColo (Rifamycin) -tabletter för försenad frisättning, för läkemedelscenter för oral användning ger en omfattande bild av tillgänglig läkemedelsinformation om de potentiella biverkningarna när man tar denna medicinering.

Upphovsrätt rxapoteket.com webbplats, 2023. Alla rättigheter förbehållna